Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Birk|Neo & K.O. ApS
Jernholmen 38, 2. th.
2650 Hvidovre
CVR: 42100889

Kontakt

Kontakt os på telefon +4531161654, på info@birkneoko.dk eller via vores kontaktformular.

BETALING

Vi modtager betaling med internationale kreditkort, såsom Visa, Mastercard og MobilePay.

LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den mail du har opgivet ved ordregennemførelsen.
Birk & Neo gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Din adgang til vores online produkter leveres straks efter købet via e-mail med beskrivelse af, hvordan du kommer i gang, herunder eventuelt download af filer. Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter samt specialudviklet forløb som er tilpasset unikt til dig og din virksomhed.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Birk|Neo & K.O.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, optage eller give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt uden forudgående samtykke fra Birk|Neo & K.O..

Disclaimer

Anbefalingerne fra Birk|Neo & K.O. er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Birk|Neo & K.O. kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

Aflysninger og ændringer

Kurser, workshops og andre forløb afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Birk|Neo & K.O. er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Reklamationsret for tjenesteydelser

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Birk & Neo, skal du kontakte info@birkneoko.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Birk|Neo & K.O. måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops mm. er begrænset til direkte skade og tab.

Birk|Neo & K.O. kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Birk|Neo & K.O.’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@birkneoko.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet