Betingelser og vilkår for Hubben

1. MEDLEMSKAB AF HUBBEN

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet (herefter virksomheden eller medlemmet) og Birk|Neo & K.O ApS, cvr.nr. 42100889, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ” Birk|Neo & K.O”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet og dets medarbejdere. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Birk|Neo & K.O på info@birkneoko.dk.

Medlemskabet giver adgang til de kurser og fordele som er tilknyttet det pågældende medlemskab/abonnement. Medlemskabet giver adgang til kurser mv., på de tidspunkter, som er tilknyttet de pågældende kurser, som medlemmet tilmelder sig.

Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i punkt 8.

1.1  HUBBENS ABONNEMENTER

Fælles for alle abonnementer:

Medlemmet har ubegrænset adgang til kurser og tider, som er prædefineret, og kan tilgås i vores bookingsystem (https://www.supersaas.dk/schedule/BNK/Salgskurser) med Log-In (som tildeles af Birk|Neo & K.O.). Medlemmet kan besøge hvert kursus på Birk|Neo & K.O’s hjemmeside (https://birkneoko.dk/salgskurser/) for tilgang til kursusbeskrivelse.

Et abonnement er flydende, hvilket betyder, at alle virksomhedens ansatte kan benytte sig af abonnementet. (det er et krav, at navn og telefonnummer på deltageren angives ved tilmelding).

Et abonnement giver en person ad gangen adgang til at deltage på et fysisk kursus og opholde sig i Hubben. Ved online-kurser er det muligt for virksomheden, at deltage med flere personer på det samme abonnement (det er et krav, at alle personer bliver tilmeldt i bookingsystemet)

I bookingsystemet fremgår det, om det pågældende kursus foregår ved fysisk fremmøde eller om kurset foregår online.

Fysiske kurser afholdes på adressen Sølvgade 10, 4., 1307 København K og link til online-kurser sendes ved tilmelding af kurser i bekræftelsesmailen til deltageren. (online-kurser starter fra d. 11/02)

Som udgangspunkt vil der i gennemsnit være følgende  kurser tilgængeligt hver måned (afhænger af måned og helligdage):

  • 11 fysiske kurser - længde pr. kursus er 3 timer
  • 4 online-kurser (tilgængelig fra d. 11/01) - længde pr. kursus er 1,5 timer

Definitionen af Basic abonnement:

-       Adgang til bookingsystem med ubegrænset salgskurser hver måned

-       Vælg frit mellem alle kurser, som findes både ved fysisk fremmøde og online

-       Med et Hubben Basic abonnement, er det ikke tilladt at opholde sig i Hubben efter kurset er afsluttet

Definitionen af Hubben Premium abonnement:

-       Adgang til bookingsystem med ubegrænset salgskurser hver måned

-       Vælg frit mellem alle kurser, som findes både ved fysisk fremmøde og online

-       Adgang til Hubben efter kurser med fysisk fremmøde

-       Sparring efter kurser

Medlemmet har med ”Hubben Premium”-abonnement ekstra fordele

Med et Hubben Premium-abonnement har medlemmet mulighed for at opholde sig i Hubben efter deltagelse i fysiske kurser. Dette indebærer, at vedkommende som deltager i kurset, vil kunne blive i Hubben og benytte sig af alle Hubbens faciliteter.

Der vil blive stillet en station (et hæve/skænke-bord og stol) til rådighed, hvor vedkommende deltager kan fortsætte sin arbejdsdag (Hubben er åben til kl. 16:00).

Det vil i den forbindelse være fordelagtigt for den enkle deltager at øve sig på kursets indhold og implementere det i den daglige arbejdsgang.

Efter kurset vil der være mulighed for løbende og sporadisk sparring fra kursus-coach og Hubbens øvrige medarbejdere.

Definitionen af Hubben Diamond abonnement:

-       Adgang til bookingsystem med ubegrænset salgskurser hver måned

-       Vælg frit mellem alle kurser, som findes både ved fysisk fremmøde og online

-       Adgang til Hubben alle hverdage

-       Fast station med virksomhedens eget set-up

-       Birk|Neo & K.O står for daglig drift

-       Adgang til løbende sparring og assistance

Medlemmet har med Hubben Diamond-abonnementet følgende ekstra fordele:

Med et Hubben Diamond-abonnement har medlemmet mulighed for at opholde sig i Hubben alle hverdage i Hubbens åbningstid fra kl. 9-16. Dette indebærer, at vedkommende person, uafhængigt af deltagelse i Hubbens kurser, kan opholde sig i Hubben, og benytte sig af alle Hubbens faciliteter.

Der vil blive stillet en fast station (et hæve/sænke-bord og stol) til rådighed, hvor virksomheden kan installere deres eget set-up. Denne station vil være virksomhedens personlige.

Hubbens medarbejdere assisterer med daglig drift af vedkommende person som opholder sig i Hubben.

Hubbens medarbejdere og interne coach vil til daglig yde løbende sparring og hjælp.

I forbindelse med at Hubbens kurser afholdes, vil både interne og eksterne coaches være til stede efter endt kursus, og løbende være tilgængelige med inputs, løbende sparring og assistance.

Det vil i forbindelse med ophold i Hubben være fordelagtigt for den enkelte at øve sig på kursets indhold og implementere det i den daglige arbejdsgang.

1.2 VIRKSOMHEDENS BRUG AF MEDLEMSKABET

Medlemskabet er et personligt medlemskab for virksomheden og må ikke benyttes af andre end virksomheden og dets ansatte.

Et abonnement kan benyttes af alle ansatte i virksomheden. Virksomhedens abonnement giver alene adgang til at en enkelt ansat ad gangen kan tilmelde sig et kursus og opholde sig i Hubben.

Ønsker virksomheden, at flere ansatte skal kunne tilmeldes det samme kursus og opholde sig i Hubben, skal virksomheden tilkøbe yderligere abonnementer.

Overtrædelse af disse regler betragtes som misbrug. Ved misbrug af medlemskabet, er Birk|Neo & K.O berettiget til at ophæve aftalen/medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

Kun medlemmer har adgang til kurser mv., og det er ikke tilladt at give udefrakommende adgang til Hubben. Adgang til Hubben for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra Birk|Neo & K.O personale f.eks. i forbindelse med åbent hus og andre events. Øvrig deltagelse og adgang kræver aftale.

Ophold i Hubben er på medlemmets eget ansvar. Birk|Neo & K.O hæfter ikke for eventuel erstatningspådragende adfærd fra medlemmets side.

Birk|Neo & K.O vil som udgangspunkt bidrage til at faciliteter lever op til rimelig forventninger, og vil være behjælpelig hvis der skulle opstå udfordringer i forbindelse med den daglige drift i Hubben.

Birk|Neo & K.O står ikke til ansvar for nogen former for udfordringer, som skaber konsekvenser for medlemmets forretning, herunder strømsvigt, internet svigt, manglende udstyr m.m.

Ved deltagelse i Hubben forudsætter medlemmet at holde en god takt og tone og behandle faciliteter mv. med respekt og ordentligt.

1.3 REGLER FOR KURSUS TILMELDING OG DELTAGELSE

Vores kursus’ tilmeldingssystem er i samarbejde med ’’SuperSaaS’’, som kan tilgås via følgende link: https://www.supersaas.dk/schedule/BNK/.

Virksomheden vil ved sin tilmelding få oprettet en bruger med tilhørende brugernavn og adgangskode, som vil blive tilsendt til virksomheden pr. mail. Brugeren skal benyttes, således at virksomheden kan tilmelde sig kurser.

Oplysninger på medlemmet som deltager

Det er et krav, at virksomheden ved tilmelding noterer informationer samt kontaktoplysninger (fulde navn, mobil, mail) på den eller de ansatte, som ønsker at deltage på et kursus.

Kursus tilmeldingsfrist

Virksomheden kan tilmelde sig kurser senest 24 timer før kursusstart.

Ændrings- og afmeldingsfrist

Al ændring samt afmelding af tilmeldte kurser skal meddeles til Birk|Neo & K.O og skal ske senest 24 timer før kursusstart.

Overholdes fristen ikke, vil Birk & Neo K.O. været berettiget til at opsige samarbejdet med virksomheden.

I tilfælde af sygdom og øvrige force majeure-lignende forhold, er Birk|Neo & K.O berettiget til at aflyse kurser.

Påbegyndte abonnementer vil ikke blive refunderet i forbindelse med aflysning af kurser.

Birk|Neo & K.O  er ikke forpligtet til at oprette og/eller erstatte det aflyste kursus og omkostninger, herunder omkostninger til transport mv., som har været forbundet med deltagelse mv.

Ved aflysning fra Birk|Neo & K.O’s side er medlemmet ansvarlig for at tilmelde sig på ny.

Fremmøde på kursusdag

Det er et krav at der er fremmøde ved kursus dagens start. Overholdes dette forhold ikke, vil Birk & Neo K.O. være berettiget til at opsige samarbejdet.

Oversigt på tilmeldte kurser

Det er medlemmets eget ansvar at holde styr på hvilke kurser, medlemmet har tilmeldt sig, samt hvilke ansatte, som deltager på det pågældende kursus.

Oplever medlemmet problemer med tilmelding og/eller afmelding, kontakt venligst Birk|Neo & K.O pr. e-mail rn@birkneoko.dk.

Udeblivende betaling

Ved udeblivende betaling efter betalingsfristen er Birk | Neo & K.O berettiget til at sætte medlemmets ydelse på pause.

Medlemmets adgang til ydelsen vil blive spærret, og udelukket fra alle former for ophold, deltagelse eller tilmelding hos Birk | Neo & K.O.

Medlemmet vil få adgang til ydelsen igen, når Birk | Neo & K.O’s har modtaget den manglende betaling.

Online deltagelse

Ved online deltagelse skal linket i bookingsystem (under "sted") eller i bekræftelsesmail følges for deltagelse.

Linket viser en registreringsformular, som skal udfyldes ved deltagelse online. Formularen skal udfyldes ved hvert individuelt kursus eller tidspunkt og af den individuelle deltager, hver gang.

Det er ikke tilladt at registrere sig uden at være tilmeldt det specifikke kursus eller tidspunkt i vores booking system: https://www.supersaas.dk/schedule/BNK/Salgskurser.

Det er tidligst tilladt at registrere sig 24 timer inden deltagelse.

Formularen skal udfyldes korrekt i alle felter. Bekræftelsesmail sendes (som udgangspunkt inden for 30 sekunder) til den indtastet mail med et teams-link, hvor der skal trykkes på "deltag i begivenhed". Ved deltagelse i teams skal personen fulde navn bruges.

Det er vigtigt at der i den tilsendte bekræftelsesmail trykkes på "annuller registrering" ved endt deltagelse. Sker dette ikke, vil der ved fremtidig registreringer ikke blive sendt et nyt teams-link. Opstår der problemer med deltagelse, da dette er glemt, kan det gamle teams-link muligvis bruges (findes i gamle mails eller i kalender).

Følges vejledning eller betingelser ikke korrekt kan der opstå udfordringer med deltagelse.

Birk I Neo er ikke ansvarlige for udfordringer som vil forhindre deltagelse.

Øvrige betingelser og vilkår gælder ligeledes for online deltagelse.

2. REKLAME/MARKEDSFØRING

Birk|Neo & K.O forbeholder sig retten til at behandle medlemmets oplysninger i egne statistikker mv., som har til formål at forbedre kursers kvalitet og lignende samt at anvende oplysninger til referencer i salgs- og markedsføringsøjemed.

Med medlemmets accept kan medlemmet give samtykke til at billede- og videomateriale anvendes i Birk|Neo & K.O’s markedsføringsrelaterede sammenhænge.

Medlemmet er endvidere ansvarlig for, at Birk|Neo & K.O’s brand behandles i overensstemmelse med respekt og i overensstemmelse med god skik.

Al markedsføring hvorved Birk|Neo & K.O’s brand indgår, skal endvidere ske i overensstemmelse med markedsføringslovens mv., herom.

Dette betyder, at det er acceptabelt at anvende Birk|Neo & K.O i medlemmets egen markedsføring, så længe det ikke er skadeligt for brandet.

3. ÆNDRINGER

Birk|Neo & K.O forbeholder sig retten til at foretage ændringer i ydelsen, herunder abonnementer, kurser, kursusbetingelser, tidspunktet for kursusafholdelse, priser mv.

Ændringerne kan tidligst træde i kraft to uger efter, at ændringerne har været annonceret på Birk|Neo & K.O’s hjemmeside. Det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret på eventuelle ændringer mv. efter at varslingen af eventuelle ændringer har fundet sted.

4. VARIGHED

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til punkt 8.

5. BETALING/AFREGNING

Betaling sker så snart medlemskabet påbegyndes. Så snart medlemskabet påbegyndes, dvs. fra det tidspunkt, hvor medlemmet har booket kurser eller deltaget på hold, kan betalingen ikke fortrydes.

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Prissætning af hvert abonnement fremgår under de respektive abonnementer.

Abonnementet bliver trukket en gang pr. måned. Der faktureres én gang hver måned for den aftalte ydelse. Ydelsen faktureres på samme kalenderdag hver måned.

Første måned afregnes med det aftalte beløb og vil som udgangspunkt blive faktureret med en betalingsfrist på 8 dage fra aftaleindgåelse.

Herefter vil den næste faktura blive fremsendt på samme kalenderdato som første månedsfaktura.

Ved for sen betaling, vil der blive pålagt et rykkergebyr samt renter i henhold til renteloven.

Birk|Neo & K.O forbeholder sig retten til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser.

Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst på Birk|Neo & K.O’s hjemmeside. Det påhviler medlemmet at holde sig ajour herom.

8. FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et medlemskab/abonnement ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned.

Ved udeblivende betaling efter betalingsfristen er Birk | Neo & K.O berettiget til at sætte medlemmets ydelse på pause.

Medlemmets adgang til ydelsen vil blive spærret, og udelukket fra alle former for ophold, deltagelse eller tilmelding hos Birk | Neo & K.O. Medlemmet vil få adgang til ydelsen igen, når Birk | Neo & K.O’s har modtaget den manglende betaling.

Hvis betaling fortsat udebliver, har Birk|Neo & K.O ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel.

Desuden forbeholder Birk|Neo & K.O sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af betalingsperiode.

7. PRISÆNDRINGER

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft.

Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 8.

8. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Abonnementet kan opsiges fra dag til dag.

Opsigelsen skal falde inden ny periode påbegyndes. Ny periode vil blive fakutraet, hvis opsigelsen falder efter ny periode er påbegyndt.

Opsigelse af medlemskab skal ske ved at sende en mail til info@birkneoko.dk med besked om opsigelse. Ved opsigelse skal det klart og tydeligt fremgå, hvorfra opsigelsen sendes.

Ved opsigelse er virksomheden endvidere forpligtet til at afmelde kurser i bookingsystemet, således at der frigives pladser til øvrige abonnenter.

Forudbetalt eller fakutraet beløb vil i forbindelse med opsigelse ikke blive refunderet virksomheden.

9. Tavshedspligt

I forbindelse med ydelsen kan begge parter (Birk | Neo & K.O. ApS og kunden) få adgang til fortrolige oplysninger og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Scroll til toppen